Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

I. Podstawowe definicje

 

 1. Kup Pan Auto - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej kuppanauto.pl będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Kup Pan Auto.pl

 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa kuppanauto.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.

 4. Konto – część kuppanauto.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach kuppanauto.pl.

 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Kup Pan Auto.pl , świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej kuppanauto.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach kuppanauto.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Kup Pan Auto.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Kup Pan Auto.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

 

III. Ogólne warunki korzystania

 

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Kup Pan Auto.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Kup Pan Auto.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie Kup Pan Auto.pl daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu Kup Pan Auto.pl. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.

 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.

 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

 7. Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

 

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na Kup Pan Auto.pl a jest bezpłatne na czas 7 dni.

 2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego przy podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji. Aktywacja ogłoszenia z usługą promowania odbywa się poprzez dokonanie należytej płatności. Płatność SMS lub Przelewy 24 ,z chwilą zaksięgowania środków na koncie

 3. Ogłoszenie wyświetlane jest przez wybrany czas przez użytkownika w wybranej kategorii i podkategorii

 4. Po upływie tego czasu ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej lub usuwane z serwisu.

 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

 6. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń

 8. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii, dotyczy ogłoszeń bezpłatnych.

 9. Niedopuszczalne jest zamieszczania ogłoszeń z innych dziedzin z poza motoryzacji;

 10. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;

  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;

  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i etykiety;

  4. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;

  5. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;

  6. Napisane są w języku innym niż polski;

  7. Zawierają nazwy i adresy konkurencyjnych serwisów internetowych;

  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia odnoszące do innego serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych ;

  9. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;

  10. Zawierają numer telefonu, adres zamieszkania osób postronnych

  11. Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia .Zawierają zdjęcia zamieszczone, które nie pozwalają na identyfikację przedmiotu/ usługi w rzeczywistości.

  12. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

  13. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich

 11. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:

  1. Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;

  2. Ofert pracy chałupniczej, ofert pracy o charakterze erotycznym;

  3. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;

  4. Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe; z wyłączeniem polis na obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu i Autocasco oraz kredytów samochodowych i Lessingów.

  5. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;

  6. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

  7. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;

  8. Materiałów erotycznych i pornograficznych;

  9. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;

  10. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych oraz wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej;

  11. Gadżetów i produktów erotycznych;

  12. Środków farmakologicznych;

  13. Narkotyków i substancji psychotropowych;

  14. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;

  15. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;

  16. Sprzedaży psów i kotów oraz innych zwierząt szeroko rozumianych

  17. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;

  18. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

  19. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);

 

V. Promowanie ogłoszeń

 

 1. Kup Pan Auto.pl umożliwia promowanie ogłoszeń które podlega opłacie.

 2. Ogłoszenia promowane :

  1. wyróżnione kolorem na listach ogłoszeń i wyszukiwania,

  2. wyświetlanie na 1 stronie

  3. wyświetlane w ramce

  4. Wyświetlanie 14 dni

  5. Wyświetlanie 21 dni

  6. Wyświetlanie 365 dni

 


Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia promowane są wyświetlane na zasadach takich jak ogłoszenia "Darmowe"

 

Cennik dostępny na stronie kuppanauto.pl

 

 1. Opłata za pośrednictwem SMS Premium pobierana jest po wysłaniu SMS-a, a nigdy przed jego wysłaniem.

 2. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianą przez właściwego operatora usługi GSM.

 3. Płatności usługą SMS Premium dokonywane są za pośrednictwem serwisu .Regulamin korzystania z usług SMS znajduje na stronie operatora usługi.

 

VI. Zasady odpowiedzialności

 

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Kup Pan Auto.pl.

 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Kup Pan Auto.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.

 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:

  1. łamią niniejszy Regulamin,

  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,

  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,

  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,

  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.

  6. Promują konkurencyjne serwisy ogłoszeniowe.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Kup Pan Auto.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Kup Pan Auto.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Kup Pan Auto.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

 

VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy .

 2. Opłaty poniesione przez Użytkownika za umieszczenie ogłoszenia na kuppanauto.pl które jest niezgodne z regulaminem tego serwisu nie będą zwracane , a usunięcie tych ogłoszeń nie podlega reklamacji.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 5. Reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać do operatora usługi Sms. Pomimo, iż świadczenie usług przez Kup Pan Auto.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Kup Pan Auto.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail. Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do serwisu Kup Pan Auto.pl i wybranie opcji "usuń konto".

 6. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.

 7. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Kup Pan Auto.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

 

VIII. Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Kup Pan Auto.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

 3. Niektóre obszary Kup Pan Auto.pl mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z polityką plików Cookies. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.